GDRP / RGPD: definitie

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese wetgeving die bedoeld is om de wetgeving inzake gegevensbescherming voor alle personen in de Europese Unie te versterken en te verenigen. De verordening is effectief en van toepassing sinds 25 mei 2018.

Deze nieuwe wetgeving is veel strenger dan de oude. Het is bedoeld om meer transparantie en meer controle te garanderen bij de verwerking van persoonsgegevens. Het legt met name een bedrijf op dat gegevens over natuurlijke personen registreert en manipuleert:

Om aan een natuurlijke persoon het recht op toegang tot, wijziging en verwijdering van de gegevens die een bedrijf over hem bezit te garanderen

Documenteer alle verwerking toegepast op de persoonlijke gegevens, inclusief hun doel, evenals hun wettelijke basis

Documenteer de interne regels voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld hun bewaartermijn

Neem alle technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen en rapporteer aan de autoriteiten welk gevaar dan ook

Om hun werknemers op een adequate manier te trainen, om de bovengenoemde punten te kennen en toe te passen

Zorg voor naleving van de GDPR van hun serviceproviders (onderaannemers).

Wat doet GECIMA met de GDPR?

Gecima heeft sinds maart 2018 een GDPR-beleid geïmplementeerd. Dit zijn de belangrijkste richtlijnen voor naleving van GDPR:

Zoek naar aspecten van ons bedrijf die worden beïnvloed door de GDPR

Herschrijf ons privacybeleid

Implementeer noodzakelijke veranderingen / verbeteringen aan onze website

Implementeer wijzigingen in onze interne processen en procedures die nodig zijn om GDPR-conformiteit te bereiken en te handhaven

Train relevant personeel om ervoor te zorgen dat ze gegevens verwerken volgens de AVG

Waarom bewaren we uw gegevens?

Gecima verwerkt in dit kader alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om de belangrijkste missies te implementeren die we kunnen tegenkomen om aan uw verzoek aan Gecima te voldoen. Over het algemeen worden deze gegevens verwerkt:

Om uw contacten met onze diensten te beheren, ongeacht het gebruikte kanaal;

Voor een goed beheer en verbetering van onze diensten;

Voor het beheer van uw technische aanvragen

Welke gegevens worden verwerkt?

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt of de informatie die u ons verstrekt, kan Gecima de volgende persoonsgegevens verwerken: identificatiegegevens (titel, naam, adres, telefoon, etc.), professionele gegevens (beroep, btw-nummer) , ...)

Privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw informatie. Dit privacybeleid legt uit welke persoonlijke gegevens Gecima verzamelt en voor welke doeleinden we deze verwerken.
U verstrekt deze gegevens rechtstreeks wanneer u zich registreert op onze website www.gecima.be

Verzamelde gegevens en specificatie van het doel

We verzamelen uw persoonlijke gegevens wanneer u zich aanmeldt voor een verzoek om informatie over onze producten en diensten.
Wanneer u zich registreert, wordt u gevraagd een formulier in te vullen met bepaalde velden die nodig zijn om de gevraagde service aan te bieden. Deze zijn alleen bedoeld om ons in staat te stellen zo snel mogelijk contact met u op te nemen.
Als u ons uw e-mailadres geeft, betekent dit dat u ermee instemt om mailings van ons te ontvangen, met informatie over onze producten, aankomende evenementen.
Als u dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, neem dan contact met ons op (mail: info@gecima.be).

Als u ons uw telefoonnummer geeft, betekent dit dat u ermee instemt om een telefoontje of een sms van ons te ontvangen om u informatie te verstrekken over onze producten of aankomende evenementen. Als u dergelijke telefoontjes niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

We maken uw persoonlijke gegevens niet bekend aan andere entiteiten of organisaties. We behouden ons het recht voor om persoonlijke gegevens door te geven op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit volgens de wet.

Vertrouwelijkheid en veiligheid

Onze site voldoet aan een beleid, regels en beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen. Gecima

Alles in het werk te stellen om de gegevens up-to-date te houden, onnauwkeurige, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren of te verwijderen

Ervoor zorgen dat de toegang tot gegevens en verwerkingsmogelijkheden voor personen die onder haar gezag handelen, beperkt is tot wat zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken of wat nodig is voor de dienst;

Anonieme toegangsautorisatie en acceptatie van ons privacybeleid

U kunt onze homepage openen en onze site bekijken zonder ons persoonlijke gegevens te verstrekken.